พระราชินีทรงขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยพระองค์เอง

16 ธันวาคม 2020 | ข่าวเมืองน่าน
Loading...

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. วันที่ 12 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ไปยังศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 บางเขน กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตบางเขน ทอดพระเนตรการฝึกปฏิบัติและดูงานศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 บางเขน โครงการค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสา “LOVE CAMP” Leadership – Oneness – Volunteer – Expert หลักสูตรการฝึกปฎิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 1 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 271 โดยในการเสด็จพระราชดำเดินมายังศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 นั้นทางพระราชินีได้ทรงขับรถยนต์พระที่นั่งมาด้วยพระองค์เอง มีในหลวงทรงนั่งมาด้วยทั้งไปและกลับ โดยเลขทะเบียนรถตรงกับ 1 ค 1978

Loading...

อย่างไรก็ตามสำหรับนักเสี่ยงโชคต่างพากันหาซื้อเลขทะเบียนดังกล่าว พร้อมกับหาซื้อเลขมงคล อาทิ 910 10 95 59 05

Loading...