ในหลวง พระราชทานโฉนดที่ดิน มูลค่าเกือบหนึ่งหมื่นล้านบาท

22 พฤศจิกายน 2020 | Slide
Loading...

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานที่ดินติดถนนราชวิถีแก่สองมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เนื้อที่ 37 ไร่ 1 งาน 10 ตรว. และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื้อที่ 60 ไร่ 1 งาน 80 ตรว. ราคาประเมินตารางวาละ 250,000 บาท

Loading...

มูลค่าที่ดินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจะอยู่ที่ราว 3,727,500,000 บาท และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะอยู่ที่ราว 6,045,000,000 บาท ซึ่งเป็นมูลค่ารวมเกือบหนึ่งหมื่นล้านบาท ทรงมีพระราชประสงค์เพื่อการศึกษา จึงเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 พล.อ.ท. ภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯ ปฏิบัติราชการแทน ราชเลขานุการในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย มีรายละเอียดดังนี้
         ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ท่าน พร้อมด้วยปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ เข้าร่วมในพิธีพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินในสังกัด กระทรวงอุดมศึกษาฯ ได้แก่

  • อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดินฯ เนื้อที่ 60 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา
  • อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดินฯ เนื้อที่ 37 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา
Loading...