สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเยี่ยมเยียน ชาวบ้านกลุ่มทอผ้า จ.สกลนคร

17 พฤศจิกายน 2020 | ข่าวเมืองน่าน
Loading...

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11 นาฬิกา 19 นาที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอยกอย หมู่ 2 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ทอดพระเนตรขั้นตอนของการผลิตผ้าย้อมครามที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษชนเผ่าภูไทมายาวนาน โดยคุณยายพิม ศรีกุลกิจ เป็นผู้ที่ริเริ่มและถ่ายทอดสู่ลูกหลาน ซึ่งการทอ ใช้ฝ้ายที่ผลิตขึ้นเองและนำมาย้อมคราม แรกเริ่มมีการย้อมผ้าครามแล้วนำมาทอเป็นผืนตัดเย็บเพื่อสวมใส่เท่านั้น

Loading...

ต่อมาสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรรณนานิคม สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณนานิคม องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ได้สนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนทำผ้าฝ้ายย้อมครามอย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นให้คงอยู่สืบไป โดยเมื่อปี 2546 ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย มีสมาชิกเพียง 9 คน ร่วมกันพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาหลากหลายชนิด เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริมจากอาชีพหลักคือทำนาทำไร่

ที่สำคัญของผ้าย้อมคราม คือใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน เช่น ใบคราม ขี้เถ้า และเปลือกไม้ สีไม่ตก และนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายขนิด อาทิ ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ส่วนลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มบ้านดอนกอย คือลายนกนางเอ่น และลายประกายเพชร จุดเด่นของผ้าย้อมคราม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทอด้วยมือ ทำจากผ้าฝ้ายมีสมุนไพรในตัว สวมใส่สบาย

Loading...

จากผลงานของกลุ่มผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย มีความประณีตสวยงาม จึงได้รับการจดทะเบียนเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมื่อปี 2549 และได้รับการคัดสรรให้เป็นสินค้าระดับ 5 ดาวของจังหวัดสกลนคร ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 53 คน จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ได้ส่งผลต่อเศรษฐกิจที่ดีในระดับชุมชน สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยคนละ 7 พันถึง 8 พันบาทต่อเดือน ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม นอกจากเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนครแล้ว ยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว ด้วย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงสักการะ หลวงพ่อพระองค์แสน ณ วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในการนี้เสด็จไปทอดพระเนตร การฟ้อนรำของชมรมคนรักพระธาตุเชิงชุม และทรงร่วมฟ้อนรำร่วมกับประชาชนด้วยภาพ: เพจวัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร

Loading...

ภาพ: เพจวัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร

Loading...