ศิษยานุศิษย์แห่อาลัย สิ้น”เกจิดังโคราช” สิริอายุเลขมงคล

9 ตุลาคม 2020 | ข่าวเมืองน่าน
Loading...

ศิษยานุศิษย์แห่อาลัย หลังจากที่วันนี้ 9 ต.ค.63 ทาง เพจ วัดป่าภูผาสูง ได้โพสต์ภาพของ พระสาสนโสภณหรือหลวงพ่อใหญ่ (โกศล สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต) พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏในพระราชทินนาม ได้มรณภาพด้วยอาการอาพาธโรคชราภาพอย่างสงบ ที่โรงพยาบาลมหาราช   สิริอายุ 96 ปี 4 เดือน 75 พรรษา

Loading...

สำหรับ พระสาสนโสภณหรือหลวงพ่อใหญ่ (โกศล สิรินฺธโร) เป็นพระมหาเถระผู้ร่วมสำนักศึกษาปริยัติธรรมกับองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน อีกทั้งองค์ท่านยังเป็นพระอุปัชฌาย์ของพระเถระองค์สำคัญหลายองค์เช่น หลวงปู่บุญมี ธัมมะระโต เป็นต้น  เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีวัตรปฏิบัติงดงาม เรียบง่าย สมถะ

สำหรับประวัติ พระสาสนโสภณ หรือหลวงพ่อใหญ่ นั้นมี นามเดิมว่า โกศล โพธิ์งาม ฉายา สิรินฺธโร ( 30 มิถุนายน พ.ศ. 2467) เกิดเมื่อวันจันทร์ แรม 14 ค่ำ เดือน 7 ปี ชวด ตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2467 บิดาชื่อนายสอน โพธิ์งาม มารดาชื่อนางสงค์ โพธิ์งาม ที่บ้านระเวียง หมู่ที่ 14 ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ บรรพชาที่วัดสุทธจินดาวรวิหาร เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2483 อายุ 15 ปี

Loading...

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 ก.ค.62 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏในพระราชทินนามที่พระสาสนโสภณ

กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศล
พระเดชพระคุณพระศาสนโสภณ (โกศล สิรินฺธโร)

หลวงปู่ใหญ่ อายุ ๙๖ ปี
เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ (ธรรมยุต)
ณ ชั้น 2 ศาลาการเปรียญ วัดสุทธจินดาวรวิหาร

Loading...

วันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๒.๐๐ น. เปิดให้ประชาชนถวายน้ำสรง
เวลา ๑๕.๐๐ น.
พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ
/พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ

ขอบคุณที่มา : เพจ  วัดป่าภูผาสูง , กลุ่มข่าวคนโคราชบ้านเอ็ง

Loading...