เคาะแล้ว โครงการ”คนละครึ่ง” แจก3,000 บาท 10 ล้านคน

17 กันยายน 2020 | ข่าวเมืองน่าน
Loading...

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆที่ทางทีมงานได้นำมาฝากกัน หลังจากที่ประชุม ศบศ. เห็นชอบโครงการ “คนละครึ่ง” ที่แจกเงิน 3,000 บาท ให้ประชาชนนำไปจับจ่ายซื้อของ โดยที่รัฐจะออกเงินให้ครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งหนึ่งให้เราออกเอง โดยเปิดประชาชนลงทะเบียนผ่าน www . คนละครึ่ง . com ในวันที่ 16 ต.ค.63 ส่วนร้านค้าลงทะเบียน 1 ต.ค.63 ไม่รวมร้านสะดวกซื้อ

Loading...

สำหรับโครงการ “คนละครึ่ง”

รัฐร่วมจ่าย (Co-pay) 50% จำนวนไม่เกิน 100 บาท/คน/วัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท/คน ตลอดระยะเวลาโครงการ สำหรับการจับจ่ายใช้สอยสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป (ไม่รวมล็อตเตอรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และการบริการ) ณ ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไปที่ไม่ใช่นิติบุคคล เช่น หาบเร่ แผงลอย และไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจแฟรนไชส์

Loading...

เป้าหมายผู้รับสิทธิ 10 ล้านคน โดยต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ “คนละครึ่ง”

เป้าหมายร้านค้า 100,000 ร้าน สมัครร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ “คนละครึ่ง” หรือแจ้งผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย

Loading...

ระยะเวลาโครงการ ปลายเดือน ต.ค. – ธ.ค. 63

อย่างไรก็ตาม เตรียมสรุปแนวทางให้ชัดเจนทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ เพื่อเสนอที่ประชุม ครม. วันที่ 22 กันยายนนี้

ขอบคุณที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ 

Loading...