เมื่อครั้งในหลวง ร.๙ ทรงเสด็จไปที่ตลาดสด ครั้งทรงแวะเสวยก๋วยเตี๋ยว เมื่อแม่ค้าทูลถาม ‘หน้าเหมือนในหลวงจัง’

26 มิถุนายน 2020 | Slide
Loading...

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย เนื่องด้วยพระองค์ท่านมีพระจริยวัตรที่งดงาม พระองค์ทรงวางพระองค์เยี่ยงสามัญชน ทรงไม่ถือพระองค์เลยแม้แต่น้อย มีพระจริวัตรที่เรียบง่าย เวลาพระองค์ท่านเสด็จไปเยี่ยมราษฎรก็จะมีเรื่องเล่าถึงพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ให้ได้ยินได้ฟังเสมอ พระองค์ทรงมีน้ำพระทัย มีพระเมตตาต่อราษฎรทุกหมู่เหล่า เมื่อเสด็จไปที่ใดก็จะนำความผาสุกมาให้ ณ ที่นั้นเสมอ

Loading...

เรื่องเล่าแห่งพระจริวัตรที่งดงามของพระองค์ เมื่อพระองค์ ทรงเสด็จไปเสวยก๋วยเตี๋ยว เคยมีคนเล่าให้ฟังว่า ครั้งหนึ่งพ่อหลวงทรงเสด็จไปที่ตลาดสด พระองค์ทรงแวะไปเสวยก๋วยเตี๋ยว แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยว เห็นพระองค์ก็เกิดความสงสัย จึงทูลถามพระองค์ท่านว่า

“ทำไมหน้าเหมือนในหลวงจัง?”

Loading...

ท่านไม่ตอบอะไรได้แต่ยิ้มๆ ทรงจ่ายเงินค่าก๋วยเตี๋ยวแล้วตรัสชมว่า “ก๋วยเตี๋ยวอร่อย” ส่วนแม่ค้ามารู้ที่หลังว่าคนที่มากินก๋วยเตี๋ยวเป็นในหลวง รัชกาลที ๙ ก็ได้แต่ปลื้มปิติ ยินดีเป็นอย่างมาก

ครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรที่ทางภาคใต้ คือจังหวัดนราธิวาส ทางใต้นี้มีปัญหาเรื่องดินเป็นกรด มีความเค็ม พระองค์จึงทรงรับสั่งถามกับชาวบ้านที่มาเฝ้ารับเสด็จว่า “ดินหลังบ้านเป็นอย่างไร เค็มไหม ”

Loading...

ชาวบ้านก็มองหน้ากันแล้วทำหน้างง ก่อนตอบกลับมาว่า “ไม่เคยชิมซักที”

ในหลวงก็รับทรงสั่งกับข้าราชบริภารที่ ตามเสด็จว่า “ชาวบ้านแถวนี้เขามีอารมณ์ขันกันดีนะ”

นับว่าเป็นเรื่องราวที่แสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระจริยวัตรที่งดงาม แม้พระองค์ท่านทรงเป็นถึงพระมหากษัตริย์ แต่พระองค์ทรงไม่ถือพระองค์เลย จึงไม่แปลกว่า “ทำไม ทุกคนถึงรักในหลวง” นอกจากจะมีพระจริยวัตรที่งดงามแล้ว พระองค์ยังทรงมีคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างมาก เพื่อให้ราษฎรของพระองค์อยู่อย่างมีความสุข

ที่มาจาก : เพจ ราชบัลลังก์จักรีวงค์

Loading...