เผยกลุ่มเป้าหมาย ผ่อนคลายต่างชาติเข้าไทย ดำเนินการได้ทันที Travel Bubble เริ่ม ส.ค.63

24 มิถุนายน 2020 | Slide, ข่าวเมืองน่าน
Loading...

หลังจากสถานการณ์ การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย คลี่คลายไปในทางที่ดี ก็คือ ณ ตอนนี้ ไม่มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศ เป็นเวลาติดต่อกัน 30 วันเต็ม จึงเริ่มมีการวางมาตรการในการคลายล็อคประเภทต่างๆ ซึ่งที่น่าสนใจและเป็นประเด็นให้ติดตามก็คือ การคลายล็อคให้กลุ่มคนในประเภทต่างๆ เดินทางเข้าประเทศได้ โดยมีรายละเอียดแผนของมาตรการดังนี้

Loading...

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 63 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยว่า ส่วนการผ่อนคลายการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของชาวต่างชาติ สามารถทำได้เลยคือ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

1. กลุ่มเป้าหมายที่ตอบรับมาตรการ State Quarantine ซึ่งลงทะเบียนอยู่แล้ว นักธุรกิจ/นักลงทุนประมาณ 700 คน ส่วนแรงงานฝีมือ/ผู้เชี่ยวชาญประมาณ 15,400 คน, คนต่างด้าวที่มีครอบครัวเป็นคนไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในไทย ประมาณ 2,000 คน, ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน-นักศึกษา ประมาณ 2,000 คน, Medical and wellness Tourism ประมาณ 30,000 คน ทั้งหมดนี้เริ่มดำเนินการ 1 ก.ค.

Loading...

2. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องใช้มาตรการควบคุมไว้สังเกต ได้แก่ นักธุรกิจ นักลงทุนที่เข้ามาในระยะเวลาสั้น ๆ หรือแขกของรัฐบาล หน่วยงานราชการ ทั้งนี้ต้องมีการตรวจปลอดโควิด-19 ทั้งจากประเทศต้นทางและเมื่อถึงไทย และต้องมีทีมติดตามทางการแพทย์ และ นักท่องเที่ยวและผู้เดินทางตามโครงการ Travel Bubble ซึ่งรายละเอียดแต่ละประเทศต้องหารือกันอีกครั้ง

สำหรับโครงการ ทราเวิล บับเบิล (Travel Bubble) จะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ

Loading...

1.มาตรการ Villa Quarantine เริ่ม 1 ส.ค.63 เมื่อเดินทางมาเที่ยวก็ให้เข้าพักในที่เดียวกันทั้งหมด เพื่อสะดวกในการติดตาม

2.แบบผ่อนคลายมาตรการ State Quarantine จะเริ่มดำเนินการเมื่อพร้อมและสังคมเชื่อมั่นในมาตรการโควิด-19

Loading...