แล้วเสร็จอย่างเป็นทางการ กรมทางหลวง อัพเดทถนนเส้น ทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ

30 เมษายน 2020 | Slide, ข่าวเมืองน่าน
Loading...

หลังจากทำการก่อสร้างกันมา กินระยะเวลาแรมปี และสุดการขายทางช่วงอ.ทุ่งช้าง-อ.เฉลิมพระเกียรติ ก็แล้วเสร็จอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อย โดยทางเพจกรมทางหลวง ได้อัพเดทข้อมูลพร้อมอัพรูปสวยๆ มาให้พี่น้องชาวน่านได้ชมกัน ผ่านทางแฟนเพจ กรมทางหลวง  เรียกว่างานนี้คงถูกใจสายเที่ยวกันแน่นอน เพราะการขยายช่องจราจรดังกล่าวเป็น 4 ช่องทาง ทำให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยเพิ่มขึ้นอีกมาก อดใจรออีกไม่น่าน ถ้าสถานการณ์โควิดซาลง คงได้เห็นนักท่องเที่ยวแห่ไปชมความสวยงามของน่านโซนเหนือกันมากขึ้นอย่างแน่นอน

Loading...

กรมทางหลวงขยายทางสาย น่าน – อ.เฉลิม พระเกียรติ จ.น่าน แล้วเสร็จเป็น 4 ช่องจราจร ช่วยลดระยะเวลาการเดินทางจาก 9 ชั่วโมงเหลือเพียง 5 ชั่วโมง

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมาย เลข 101 สายน่าน – อ. เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง – บ.ปอน จาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจรระหว่าง กม. 452 +400 – 471+955 ระยะทาง 19.55 กิโล กิโลเมตร แล้วเสร็จ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวก ปลอดภัย รวดเร็วในการเดินทางและรองรับการพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมนาคมภายในประเทศและที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
ทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน – อ.เฉลิม พระเกียรติ ตอน อ.ทุ่ง ช้าง – บ.ปอน เส้นทางดังกล่าว มีจุดเริ่มต้นจากอนุสาวรีย์วีรกรรมพลเรือน ตำรวจ ทหาร ไปสิ้นสุดสะพานบ้านปอน อยู่ในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เป็นเส้นทางที่ สามารถรองรับกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการค้าบริเวณจุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น ซึ่งเป็นการช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน จังหวัดใกล้เคียงในภูมิภาคภาคเหนือ รวมถึงภาพรวมของประเทศไทย กรมทางหลวงจึงดำเนินการขยายทางหลวงหมาย

Loading...

โครงการดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวก รวด เร็ว ปลอดภัยในการเดินทาง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรและการขนส่ง ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจจังหวัด และภาพรวมของประเทศ ในแขนงต่างๆ เช่น การเกษตร การอุตสาหกรรม การบริการ การท่องเที่ยว และการค้าระหว่างประเทศบริเวณจุดผ่าน แดนถาวรห้วยโก๋น ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศประเทศจากการ พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมภายในประเทศและที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากเดิม ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมงลดลงเหลือเพียง 5 ชั่วโมง

https://www.facebook.com/departmentofhighway/posts/2860001164075405

ถนนเส้นทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียติ จาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจรระหว่าง กม. 452 +400 – 471+955 ระยะทาง 19.55 กิโล กิโลเมตร…

โพสต์โดย เมียงน่าน แจ๋วจริง ลองดิ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2020
Loading...