“กรมสมเด็จพระเทพฯ” เสด็จฯปฏิบัติพระราชกรณียกิจ อ.สองแคว จ.น่าน

17 มีนาคม 2020 | Slide, ข่าวเมืองน่าน
Loading...

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

Loading...

เพื่อทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายอาคาร “พิพิธภัณฑ์โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย” ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน พร้อมทั้งพระราชทานพันธุ์ไม้ผลและเมล็ดผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน นักเรียน

ขอบคุณภาพและข้อมูล : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.

Loading...