คลังควัก12,000 หมื่นล้าน ขยายเวลา”บัตรคนจน”อีก3เดือน

11 มิถุนายน 2019 | Slide, ข่าวเมืองน่าน
Loading...

วันที่ 11 มิ.ย.62 มีรายงานแจ้งว่า ทางด้านนายลวรณ แสงสนิท ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ขยายเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับผู้มีรายได้น้อยออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.562 เป็น 31 ธ.ค.62 ดังนั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการทั้ง 14.5 ล้านคน จึงยังได้รับการช่วยเหลือค่าครองชีพขั้นพื้นฐานต่อไปเหมือนเดิม

Loading...

ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม จะขอให้สำนักงบประมาณจัดสรรเงิน 10,000-12,000 ล้านบาท ใช้เพิ่มเติมต่อไปอีก 3 เดือน  ซึ่งกองทุนประชารัฐสวัสดิการฯ ตั้งแต่ปี 2560 ได้รับเงินงบประมาณ 1.4 แสนล้านบาท ถึงเดือนพ.ค. 62 ใช้ไปแล้ว 90,000 ล้านบาท คาดว่าสิ้นปีงบประมาณ62 จะเหลือ 18,000 หมื่นล้านบาท พอที่จะใช้แจกสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย 14.5 ล้านคน ได้อีก 3 เดือน

Loading...