พิธีสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ลอมหนาม “คนเมืองน่าน”

10 ธันวาคม 2018 | ข่าวเมืองน่าน
Loading...

เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้มีงานบุญใหญ่ของคนเมืองน่านชาวลานนา โดยจัดขึ้น ณ โบราณสถานพระธาตุองค์เดิม สลีประตูโขง ข้างโรงเรียนบ้านร้อง หมู่ ๔ ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นงานพิธีสมโภชพุทธาภิเษก และถวายทานพระบรมธาตุเจดีย์ลอมหนาม วันที่ ๘-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

Loading...

โดยกำหนดการงานบุญได้เริ่มทำพิธีตั้งแต่เช้ามืดตั้งแต่เวลา ๐๐.๓๐ น. โดยการอ่านคาถาพัน ผูก ๒. จนถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. เชิญประธานในพิธีและพุทธศาสนิกชนร่วมรับประธานอาหารกลางวันพร้อมกัน เป็นอันเสร็จพิธี โดยมีรายละเอียดกำหนดการดังนี้              วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ จะเริ่มทำประมาณ ๐๐.๓๐ น. โดยการอ่านคาถาพัน ผูก ๒
เวลา ๐๑.๓๐ น. อ่านธรรมคาถาพัน ผูก ๓
เวลา ๐๓.๐๐ น. อ่านธรรมมหาพุทธาภิเษก
เวลา ๐๔.๓๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เบิกพระเนตรพระเจ้าทันใจ ,พระสงฆ์นำถวายข้าวมธุปายาส ,ถวายจตุปัจจัยไทยทานแด่พระสงฆ์ และพระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนาพร

Loading...

เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์ที่ได้รับอาราธนานิมนต์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนพร้อมกัน ณ บริเวณลานพิธีพระธาตุลอมหนาม
เวลา ๐๙.๓๙ น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (ท่านพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก)
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแดีพระสงฆ์
เวลา ๑๒.๐๐ น. เชิญประธานในพิธีและพุทธศาสนิกชนร่วมรับประธานอาหารกลางวันพร้อมกัน เป็นอันเสร็จพิธี

Loading...

“ซุ้มประตูโขงลอมหนาม” เป็นศาสนาสถานโบราณที่มีต้นโพธิ์ขึ้นล้อมรอบพยุงก้อนอิฐโบราณ มีช่องว่างที่เป็นเหมือนซุ้มประตูตรงกลางให้เดินลอด ซึ่งชาวบ้านต่างพากันมาลอดเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อของชาวบ้าน

 

 

พระธาตุลอมหนาม

 

ขอเชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ “คนเมืองท่าน” พิธีสมโภชพุทธาภิเษก และถวายทานพระบรมธาตุเจดีย์ลอมหนาม วันที่ ๘-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โบราณสถานพระธาตุองค์เดิม สลีประตูโขง ข้างโรงเรียนบ้านร้อง หมู่ ๔ ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 

อนุโมทนาสาธุงานบุญใหญ่ในครั้งนี้ด้วยนะค่ะ

 

 

(ชมคลิป)

Loading...