งานบุญใหญ่ “คนเมืองน่าน” สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ลอมหนาม

7 ธันวาคม 2018 | ข่าวเมืองน่าน
Loading...

“ซุ้มประตูโขงลอมหนาม” เป็นศาสนาสถานโบราณที่มีต้นโพธิ์ขึ้นล้อมรอบพยุงก้อนอิฐโบราณ มีช่องว่างที่เป็นเหมือนซุ้มประตูตรงกลางให้เดินลอด ซึ่งชาวบ้านต่างพากันมาลอดเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อของชาวบ้าน

Loading...

Loading...

ขอเชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ “คนเมืองท่าน” พิธีสมโภชพุทธาภิเษก และถวายทานพระบรมธาตุเจดีย์ลอมหนาม วันที่ ๘-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โบราณสถานพระธาตุองค์เดิม สลีประตูโขง ข้างโรงเรียนบ้านร้อง หมู่ ๔ ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

Loading...

ซึ่งพิธี เจริญพระพุทธมนต์หลวง (สวดมนต์ตั๋น) สมโภชพุทธาภิเษกพระบรมธาตุเจดีย์ลอมหนาม จะมีในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. โดยประธานจะจุดธูปเทียนบบูชาพระรัตนตรัย ต่อมาศาสนพิธีกรนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย และศาสนพิธีกรอาราธนาศีล รับศีล

เวลา ๒๑.๓๐ น. เริ่มพิธีสวดเบิก ๑ วาร
เวลา ๒๒.๓๐ น. อ่านธรรมปฐมสมโพธิกถา
เวลา ๒๓.๒๐ น. อ่านธรรมคาถาพัน ผูก ๑

วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ จะเริ่มทำประมาณ ๐๐.๓๐ น. โดยการอ่านคาถาพัน ผูก ๒
เวลา ๐๑.๓๐ น. อ่านธรรมคาถาพัน ผูก ๓
เวลา ๐๓.๐๐ น. อ่านธรรมมหาพุทธาภิเษก
เวลา ๐๔.๓๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เบิกพระเนตรพระเจ้าทันใจ ,พระสงฆ์นำถวายข้าวมธุปายาส ,ถวายจตุปัจจัยไทยทานแด่พระสงฆ์ และพระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนาพร

เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์ที่ได้รับอาราธนานิมนต์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนพร้อมกัน ณ บริเวณลานพิธีพระธาตุลอมหนาม
เวลา ๐๙.๓๙ น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (ท่านพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก)
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแดีพระสงฆ์
เวลา ๑๒.๐๐ น. เชิญประธานในพิธีและพุทธศาสนิกชนร่วมรับประธานอาหารกลางวันพร้อมกัน เป็นอันเสร็จพิธี

ชมคลิป

Loading...