กรมทางหลวง จัดกิจกรรม “ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา” จ.น่าน ถนนโล่ง งามตาแต้ๆ

1 กันยายน 2018 | Slide

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 61 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ได้ดำเนินกิจกรรมทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา”เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง โดยการตัดหญ้าข้างทาง ทำความสะอาดขอบคันหิน ปะซ่อมผิวทางชำรุด ตัดหญ้าเกาะกลางและตัดแต่งไม้พุ่มเกาะกลาง

ซึ่งก็ได้มีการดำเนินกิจกรรม “ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา” ในหลายๆพื้นที่ของจังหวัดน่าน ทำให้เกิดความสบายตาของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างมาก

Advertisement

(ชมคลิป)

ที่มา : แขวงทางหลวงน่านที่สอง กรมทางหลวง